Redan nästa år vill Socialdemokraterna driva igenom en pensionshöjning. Men det är inte möjligt enligt Pensionsmyndigheten. Sveriges Radio rapporterar nu på morgonen att Pensionsmyndigheten anser att en höjning av pensionerna tidigast kan bli aktuell 2022.

ANNONS

Socialdemokraterna driver linjen att höjningen ska göras redan under 2021 genom ett tillägg till dem som har lägst allmän pension.

Enligt Pensionsmyndigheten förutsätter ett påskyndande av höjda pensioner, som Socialdemokraterna vill,  att åldersgränserna för att gå i pension skjuts upp, alternativt att förändringarna av garantipensionen skjuts upp.

”Det är en ganska omfattande reform och en ny form och två miljoner människor som det här ska beräknas för. Det kräver ett omfattande utvecklingsarbete”, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, till Sveriges Radio som konstaterar att Socialdemokraternas nu aviserade pensionspolitik inte rimmar med partiernas enighet kring pensionssystemet, som funnits sedan 1990-talet.

ANNONS
ANNONS

”Då spräcker ju regeringen pensionsgruppen”, säger Hans Eklind, KD.