Enligt Riksbanken är det svårt att överblicka de potentiella effekterna av en bankskatt, därför kan det finnas fog för att åtgärdens genomförande kombineras med en plan på uppföljning och utvärdering.

ANNONS

Det skriver Riksbanken i ett remissyttrande om betänkandet Skatt på finansiell verksamhet, enligt SvD Näringsliv.

Bankskatten, som finansminister Magdalena Andersson (S) vill mangla igenom, har fått mycket kritik. Bland annat har Bankföreningen varnat för massuppsägningar inom finanssektorn, som DagensPS.se tidigare berättat.

Enligt det betänkande som nu är ute på remiss, och där Riksbankens alltså är en av remissinstanserna, framgår det att skatten även kan få konsekvenser för bankernas gränsöverskridande verksamhet – exempelvis riskanalys – i utlandet, skriver SvD.

Det behöver därför säkerställas att Finansinspektionens möjlighet att bedriva tillsyn inte försämras vid eventuell utläggning av finansiell verksamhet utomlands, skriver Riksbanken.

MISSA INTE: Jobbslakt hotar Sverige – länen som drabbas mest [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

LÄS ÄVEN: ”Kan man verkligen göra så här?” [DagensPS.se] >