Efter årsskiftet ökar trängselskatten i Stockholm och som resenär hamnar maxavgiften på 45 kronor. De flesta av morgontimmarna höjs avgiften med 15 kronor, och tidiga morgonpendlare får en fördubbling av avgiften.  

”Trängselskatten är ett styrmedel som gör att trafikanter till viss del lägger om sina resvanor”, säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Förutom ändrade avgifter införs även ett system med hög- och lågsäsong, där högsäsongen kostar mer. Det är främst under högsäsongen som det införts prishöjningar.

ANNONS
ANNONS

Den generella höjningen på morgnar under högsäsong är på 15 kronor. Den nya maxsumman för en enskild passage vid tullarna hamnar på 45 kronor; detta sker mellan 07.00 och 08.30 på vardagar. Den största procentuella höjningen sker mellan 06.00-06.30 i högsäsong, då avgiften höjs från 15 till 30 kronor.

Dagens PS rapporterade i oktober att intäkter från trängselskatter används till lån som Trafikverket tar för att förnya nya projekt.

Exakta avgifter för alla tidpunkter går att hitta på Transportsyrelsens hemsida.