Dramatiskt fallande bopriser kan öka arbetslösheten.

Enligt Swedbank kan ett boprisfall på 15 till 20 procent få ”en märkbar negativ påverkan på svensk ekonomi med risk för lägre tillväxt och stigande arbetslöshet”.

Det skriver storbanken i sin senaste konjunkturrapport, Economic Outlook, som refereras av nyhetsbyrån TT.

Swedbank menar att det är amorteringskravet – som infördes för ett år sedan – och nyproduktionen av bostäder som lett till att bostadsmarknaden bromsar in.

Visserligen tror Swedbank att priserna på bostäder i landet som helhet kommer att vara oförändrade men samtidigt höjs ett varningens finger för att priserna kan gå upp eller ned med 5 procent – framför allt bedömer Swedbank att ”en större korrigering” kan ske i storstadsregionerna.

Det som gör att detta motverkas nu är att arbetsmarknaden är stark, liksom att de disponibla inkomsterna stiger kombinerat med att befolkningen ökar.

ANNONS
ANNONS

Där till gynnar den högre tillväxten i närområdet svensk export och industri, enligt Swedbank, som sammantaget tror på att arbetsmarknaden stärks och att barnbidraget höjs, och att pensionärsskatten sänks – detta leder i sin tur att de disponibla inkomsterna går upp med 5 procent, enligt bankens konjunkturrapport.