Elpriset ligger extremt högt för årstiden i de mellersta och södra delarna av Sverige. Detta trots att det råder god tillgång på vattenkraft. När kärnkraftstillgängligheten ökar kombinerat inom något dygn och med mer blåst så kommer priset att vika nedåt igen, skriver elhandelsbolaget Bixia i en kommentar.

Dagens elpris på spotmarknaden ligger på 84 öre per kWh. Under en kortare tid har priset mitt på dagen gått upp till 2 kronor per kWh.

”Orsaken till de ovanligt höga dygnspriserna i södra Sverige är den begränsade överföringskapaciteten från norra landet där vattenkraften finns. Samtidigt gör de mycket höga temperaturerna att vi använder mer el till kylanläggningar. Ytterligare en viktig orsak är att flera kärnkraftsreaktorer är i revision vilket innebär att vi bara har 55 procents kärnkraftstillgänglighet för tillfället”, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, i en kommentar.

Sverige har också fått dra igång ett oljeverk för att hålla igång elproduktionen.

ANNONS
ANNONS

”Till och med oljekraftverket i Karlshamn producerar el sedan ett par dagar, vilket är väldigt ovanligt. Men det här är en tillfällig uppgång, så snart kärnkraftsreaktorerna är igång och det börjar blåsa igen så kommer elpriset att sjunka till mer normala nivåer”, säger Johan Sigvardsson.