Pensionärer och arbetslösa halkar efter när svenskarna överlag får mer pengar att röra sig med.

ANNONS

Det visar en analys av Swedbank.

När det gäller pensionärerna skulle deras inkomster inte vara bättre i dag än 2003, för 14 år sedan alltså, om de inte fått sänkt inkomstskatt och högre bostadstillägg.

Inkomstpensionerna har haft en trög ökningstakt. Före skatt har inkomstpensionen bara ökat med 4 procent sedan 2003.

”För garantipensionären är inkomsten oförändrad i reala termer. Tack vare sänkt skatt och höjt bostadstillägg har deras disponibla inkomst ökat under perioden”, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna, skriver Privata Affärer på nätet.

Även arbetslösa har det svårt ekonomiskt medan löntagarna fått det bättre, bland annat tack vare jobbskatteavdragen.

ANNONS
ANNONS

”För ett enpersonshushåll har den reala inkomsten efter skatt ökat med 6 650 kr per månad, vilket motsvarar drygt 40 procent”, skriver Privata Affärer och konstaterar att jämfört med 2003 har en familj med tonårsbarn 18.750 kronor mer i dag i disponibel inkomst varje månad, samtidigt som inkomstpensionerna bara ökat marginellt under samma tid.