Nära på 6 av 10 svenskar, 58 procent, uppger i en SBAB-undersökning – genomförd av Kantar Sifo – att deras ekonomi förbättrats under pandemin.

annons
annons

”Undersökningsresultatet visar något ganska unikt, nämligen att så många under en ekonomisk kris i svensk ekonomi upplever att de själva fått bättre ekonomi. Huvudskälet är troligen att de som inte förlorat jobbet under pandemin inte har kunnat konsumera som vanligt”, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

I åldersgruppen 56 till 79 år upplever 60 procent en förbättring privatekonomiskt. I åldern 35 till 55 har 58 procent märkt av att privatekonomin förbättrats och 53 procent i åldern 20 till 35 år.

Rapporten visar också att många kvinnor (41 procent) och unga (49 procent) upplever att de har dåligt sparsamvete över att de inte sparar mer.

Bland männen är det 38 procent som känner dåligt sparsamvete medan det avtar med stigande ålder. Endast 21 procent, var femte, känner så i åldern 56 till 79 år.

”Viljan att spara brukar öka i osäkra tider och dessutom har vi inte kunnat konsumera på vanligt sätt. Det har dragit upp sparandet totalt sett. Men olika faser i livet ger mer eller mindre utrymme att kunna spara”, kommenterar Claudia Wörmann.

Över hälften, 56 procent, uppger i undersökningen att de skulle klara en oväntad utgift på 10 000 kronor.

Anmärkningsvärt är att många inte har en aning eller bara vagt har kunskap om sin ränta på sparkontot.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.

Läs även: Svenskarnas spariver ökar i pandemin [DagensPS.se] »