Nordiska e-handelskonsumenter köpte varor på nätet för totalt 209,6 miljarder kronor under 2017. Svenskarna handlade för mest totalt sett, 83,4 miljarder kronor, vilket betyder 1 927 kronor per person och månad. Det framgår av PostNords årliga rapport ”E-handeln i Norden”.

Trots att Sverige dominerar i absoluta termer utmärker sig danskarna per person. Där uppgick inköpen till 2.208 kronor per person och månad. Det hela innebär att danskarna går om tidigare ettan, norrmännen, som handlade i genomsnitt för 2.116 kronor under 2017.

Av statistiken framgår det också att mer än var tredje nordisk e-konsument handlade från utlandet. Totalt spenderades det 36,9 miljarder kronor på köp från utländska sajter under 2017. Här är det finländarna som är i topp med 44 procent.

Slutligen visar rapporten att svenskar och danskar är mest angelägna om att få sina produkter levererade snabbt. Norrmännen och finländare har inte detta som lika hög prioritet och det tros bero på att de i högre grad handlar från utlandet och därför räknar med långa leveranstider.

ANNONS
ANNONS