Coronaviruset stor orsak till att fler barnfamiljer känner sig pressade.

ANNONS

Oron för privatekonomin ökar inte oväntat i spåren av coronakrisen. Enligt Länsförsäkringar har stressen för privatekonomin ökat till 22 procent från 16 procent på tre år.

Många av dem som oroar sig över situationen är barnfamiljer, framgår det.

”Det är klart att barnfamiljer som förutom eventuellt bil- och bolån också har försörjningsansvar för barn, känner av en ökad ekonomisk stress i takt med att omvärlden blir alltmer osäker. Och det visar sig i vår undersökning. Jämfört med 2017 har andelen som känner stress och ångest över sin ekonomiska situation ökat, vilket belyser hur viktigt det är med beredskap för oförutsedda händelser”, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, i en kommentar.

I gruppen barnfamiljer har stressen ökat från 18 procent 2017 till 31 procent.

Bland unga har stressen ökat från 30 procent 2017 till 38 procent medan stressen ökat från 13 procent 2017 till 29 procent hos medelålders.

ANNONS
ANNONS

Även bland höginkomsttagare märks en ökad stress över ekonomin. Där har stressen ökat från 7 procent 2017 till 25 procent.

I privat sektor, som nämns i rapporten, märks också en ökning hos de anställda. Däremot är tankarna kring privatekonomin oförändrad hos medarbetare i offentlig sektor, enligt undersökningen.