Japanska Softbank planerar att börsnotera sin mobiltelefonenhet senare i år, skriver Nikkei Asien Review.

En ansökan om att lista 30 procent av aktierna väntas bli inlämnad till våren. Tanken är att enhetens aktier ska gå upp för handel under hösten i Tokyo och på en annan internationell börs, potentiellt London.

Noteringen av Softbanks innehav i mobilenhet kan hämta in cirka 2 biljoner yen, motsvarande 145 miljarder kronor, enligt uppgift. Siffran skulle motsvara en av de största i Japans historia av börsnoteringar och komma nära själva rekordet på 2,2 biljoner yen när Nippon Telegraph and Telephone noterades 1987.

Motivet för Softbanks notering av enheten är att man vill använda pengarna för att investera i utländska företag. Fintech lyfts fram som ett område av intresse för företaget.

Softbanks mobilenhet är kassakon inom koncernen. Den åstadkom ett rörelseresultat på 400 miljoner yen under den första halvan av det innevarande räkenskapsåret. Enheten är också en av de tre ledande mobiloperatörerna i Japan jämsides NTT Docomo och KDDI.

ANNONS
ANNONS

KÄLLA: Softbank överväger mångmiljardnotering för mobilenheten [Nikkei Asien Review] >