Fyra av tio föräldrar uppger i en undersökning att de regelbundet pratar om pengar och ekonomi med sitt barn.

ANNONS

Samtidigt visar rapporten att var tionde förälder aldrig pratar om pengar med sina barn och att tre av fyra föräldrar efterlyser mer undervisning om privatekonomi i skolan.

Kantar Sifo står bakom undersökning på uppdrag av Swedbank.

”Prata om vad veckopengen förväntas räcka till och att det är bra att spara lite av den för att kunna göra något roligt längre fram. Låt barnet ta eget ansvar för sina pengar och låt dem också göra fel, det lär de sig mycket av”, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Skolans roll betydelsefull

Drygt hälften av föräldrarna till barn som är 15 år och äldre tror att deras barn kommer vara bra på att hantera sin privatekonomi som vuxen. Men mer än var tionde oroar sig för att barnet inte kommer att vara det.

”Alla föräldrar har inte samma möjlighet att lära sina barn om privatekonomi. Därför har också skolan en viktig roll att rusta barn och unga med kunskap om hur man tar hand om sin ekonomi, säger Arturo Arques.

ANNONS
ANNONS

Privatekonomi ingår redan i läroplanen, men tre av fyra föräldrar vill öka antalet undervisningstimmar i privatekonomi i grundskolan, enligt undersökningen.