Studenter, pensionärer, småbarnsföräldrar och en hel del höginkomsttagare är vinnare när prisbasbeloppet i Sverige höjs nästa år.

ANNONS

Prisbasbeloppet i Sverige höjs med 700 kronor nästa år till 48 300 kronor och vinnare är bland andra studenter, pensionärer och småbarnsföräldrar.

Prisbasbeloppet bestämmer nivån på vissa bidrag och skatter. För äldre innebär det att garantipensionen höjs med 130 kronor och studiemedlen 160 kronor.

Samtidigt blir den högsta nivån i föräldrapenningen knappt 450 kronor per månad.

Det påverkar även den sjukpenninggrundade inkomsten.

Det här uppger Swedbank i ett pressmeddelande på måndagen.

Prisbasbeloppen påverkar även inkomstskatten. Ett högre prisbasbelopp innebär högre grundavdrag och jobbskatteavdrag, vilket får till följd att inkomstskatten blir något lägre.

ANNONS
ANNONS

Höjd prisbasbelopp innebär höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. En högre brytpunkt innebär att en större del av inkomsten undantas statlig inkomstskatt, det vill säga den totala skatten minskar.

Skatten minskar med flera hundra

För de som tjänar över brytpunkten handlar det om flera hundralappar varje månad.

”Höjda grundavdrag och jobbskatteavdrag innebär 50-70 kronor lägre skatt per månad. Effekten av den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt blir betydligt högre. För de som tjänar runt 50 000 kronor eller mer blir inkomstskatten omkring 350 kronor lägre per månad”, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank, i en kommentar.

Effekter av det höjda prisbasbeloppet 2022:

• Garantipensionen höjs med runt 120-130 kronor per månad.

• Studiemedlen höjs med drygt 160 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2021.

• Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 15 kronor per dag, vilket motsvarar knappt 450 kronor per månad.

• Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. Den högsta sjukpenningnivån höjs med 12 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 821 kronor per dag.

ANNONS
ANNONS

• Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på inkomst, se tabell i bilaga.

• Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 554 900 kronor (46 200 kronor per månad jämfört med knappt 44 800 kronor 2021).

• Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 48 kronor, till ca 3 300 kronor per år.

Läs även: Få vill jobba längre för högre pension [Dagens PS]