Här är förklaringen, enligt Riksgälden.

Den svenska statens betalningar visade oväntat på ett överskott under september, uppger Riksgälden.

Överskottet var 8,4 miljarder kronor, vilket går att jämföra med myndighetens prognos om ett underskott på 7,6 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Skillnaden förklaras av såväl högre skatteinkomster som lägre utgifter.

Skatteinkomsterna var cirka 8 miljarder kronor högre än prognos, främst till följd av högre kompletteringsbetalningar. Samtidigt var statens utgifter cirka 6 miljarder kronor lägre än beräknat.

Statsskulden uppgick till 1 240 miljarder kronor i slutet av september (1 242 miljarder i slutet av förra månaden).