Sämst på att lyssna på andras privatekonomiska tips är yngre män, enligt ny undersökning av Klarna om kvinnor och mäns attityder kring pengar. Hur mycket partnern influerar privatekonomin skiljer sig något mellan könen, och framföra allt bland de yngre paren, enligt kartläggningen.

ANNONS

I millennialgenerationen (18-38 år) uppger nästan var tredje kvinna (29 procent) att deras partner har en inverkan på hur de sköter sin privatekonomi, medan endast var femte (21 procent) man uppger detsamma.

Var tredje kvinna (30 procent) vänder sig också i första hand till sin partner för ekonomiska råd, men inte ens var femte (17 procent) man vänder sig till sin partner.

Bland den äldre generationen finns det däremot ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män i dessa frågor. Kvinnor och män är dock generellt sett ungefär lika transparenta kring sin privatekonomi och bekväma med att diskutera såväl privatekonomi som lön med familj, vänner och kollegor.

”Generellt sett tjänar kvinnor mindre än män, och det skulle kunna vara anledningen till att kvinnor uppger sig vara mer öppna för goda råd från sin omgivning. Om kvinnor samtidigt är öppna för att även diskutera sin egna individuella ersättning med andra och få bättre förståelse för sin egen kompetens marknadsvärde kan det tänkas leda till ett ökat självförtroende vid löneförhandlingar och på sikt leda till ett minskat lönegap mellan män och kvinnor”, säger Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende, i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Läs hela pressmeddelandet.