Så gick det för Stefan Ingves mål om 2 procents inflation.

ANNONS

Inflationen i Sverige, mätt som KPIF (KPI med fast ränta) steg med 0,2 procent i november från månaden innan, enligt statistik från SCB. I årstakt var KPIF +2,0 procent.

Analytikernas förväntningar var en årstakt om +1,8 procent och att månadstakten skulle uppgå till +0,1 procent, enligt Thomson Reuters. Förra månaden var KPIF upp med 1,8 procent i årstakt.

Inflationen enligt måttet KPI var upp med 1,9 procent i årstakt (+1,7), vilket kan jämföras med väntade +1,7 procent.

ANNONS
ANNONS

Riksbankens penningpolitiska mål är att inflationen, mätt som KPIF, ska ligga vid 2 procent.