Riksbankschefen Stefan Ingves kalkylerar för låga räntor lång tid framöver, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

ANNONS

Sannolikt kommer de låga räntorna att bestå, vilket även gör att styrräntorna blir lägre samtidigt som centralbankernas utrymme att hantera framtida lågkonjunkturer med lägre räntor minskar.

Det här deklarerade Sveriges riksbankschef Stefan Ingves, enligt ett förskrivet anförande, på måndagen, uppger Direkt.

”En slutsats är att det framöver kan bli vanligare med kompletterande penningpolitiska åtgärder av den typ som många centralbanker har använt de senaste åren, till exempel köp av olika tillgångar, lån direkt till företagen via bankerna och valutainterventioner”, sade Stefan Ingves.

Han konstaterade även att de svenska hushållens skuldberg i dag är högre än någonsin och räknar därför med att hushållen påverkas mer än på 1990-talet när räntan – tids nog – börjar höjas igen.

Enligt riksbankschefen har den expansiva penningpolitiken bidragit till att utbudet av arbetskraft ökat och att både arbetskraft och sysselsättning är på en historiskt hög nivå.

”Men det finns tydliga tecken på att matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb fungerar dåligt, främst när det gäller utrikes födda. Penningpolitiken kan dock inte lösa strukturella utmaningar på arbetsmarknaden. Till det behövs åtgärder inom andra politikområden”, framhöll Stefan Ingves, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

ANNONS
ANNONS

Nyligen fick Riksbanken kritik av ett fondbolag som anser att ”om inte vår halsstarrige riksbankschef helt missat chansen att höja räntorna innan lågkonjunkturen träffar landet”.

I november visade en enkät att sju av tio ekonomer vill peta riksbankschefen Stefan Ingves.