Finland får högst välfärdsbetyg av sina invånare och toppar listan. I Sverige är folket mest missnöjd med bland annat pensioner och arbetslöshetsersättning.

SEB har för tionde året kartlagt svenska folkets och våra nordiska grannars syn på välfärden. Sverige får bottenbetyg och hamnar längst ner efter både Danmark och Norge medan Finland får bästa omdömet.

”Sverige ligger klart efter Norge (58), Danmark (60) och Finland (61) och har gjort det sedan mätningarna startade 2011. Sverige uppvisar störst missnöje för områdena assistans vid arbetslöshet, arbetslöshetsersättning, pensioner och äldreomsorg”, skriver SEB i ett pressmeddelande där bankens privatekonom Jens Magnusson berättar att svenskarna önskar att gå i pension tidigare än i dag men att de antagligen tvingas göra det senare i livet.

Småbarnsföräldrar tycks vara nöjda

”Idag är missnöjet med äldreomsorg och pensioner stort, vilket bidragit till politiskt fokus och reformförslag på̊ dessa områden. Men det saknas övergripande och heltäckande debatt och förslag om hur välfärden på sikt ska finansieras och organiseras för att leva upp till allmänhetens förväntningar. Årets välfärdsbarometer, och även den ekonomiska situationen efter coronakrisen, visar att allmänheten är redo för att denna debatt förs öppet”, säger Jens Magnusson.

I SEB-mätningen är det bara på ett område, föräldraindex, som utmärker sig som positivt vilket tolkas som att de flesta är nöjda med nivån på exempelvis barnbidrag och föräldrapenning.

Värre blir det, befarar många

Av siffrorna framgår annars att en knapp majoritet anser att välfärden i Sverige har försämrats de senaste tio åren och nästan hälften tror att det kommer att bli sämre även de kommande tio åren. De yngsta har den ljusaste synen på utvecklingen.

ANNONS
ANNONS

”Allmänhetens förväntningar på äldreomsorgen var låga och fallande redan innan coronakrisen, och det är sannolikt att den opinionen kombinerat med vårens utmaningar gör äldreomsorgen till en viktigare politisk fråga framöver”, säger Jens Magnusson.

Här kan ta del av hela SEB-rapporten (pdf).