Sveriges barometerindikatorn förbättrades i maj efter det historiska fallet förra månaden. Det som framför allt förklarar ökningen är mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. Konfidensindikatorernas nivåer är dock fortsatt på rekordlåga nivåer.

Barometerindikatorn uppgick till 64,1 under maj månad. Föregående månads utfall reviderades till 60,0 från 58,6.

Tillverkningsindustrins förtroende landade på 76,8 under maj månad. Föregående månads utfall reviderades till 71,4 från 70,5.

Konsumentförtroendet uppgick till 77,3 under maj månad. Föregående månads utfall reviderades till 74,2 från 73,9.

ANNONS
ANNONS

”Ökningen under maj beror främst på att hushållen har blivit mindre negativa om utvecklingen av den egna ekonomin de kommande tolv månaderna. Men ökningen förklaras också av att inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget har blivit mindre negativ”, skriver Konjunkturinstitutet.

Sverige maj, 2020 april, 2020 Reviderad
Barometerindikator 64,1 58,6 60,0
Tillverkningsindustrins förtroende 76,8 70,5 71,4
Konsumentförtroende 77,3 73,9 74,2