Godisjättens rörelseresultat är dock lägre än väntat.

ANNONS

aktieinvest-sponsorbanner

Godistillverkaren Cloetta redovisar en omsättning i linje med förväntningarna under det fjärde kvartalet. Efter att bolaget fått betalning från försäljningen av den italienska verksamheten föreslås nu en extra utdelning.

Omsättningen uppgick till 1 643 miljoner kronor (561), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 615. Rörelseresultatet blev 171 miljoner kronor (180), väntat rörelseresultat var 192. Rörelsemarginalen var 10,4 procent (32,1).

Resultatet före skatt var 144 miljoner kronor (155), analytikerkonsensus 168. Resultatet efter skatt blev 20 miljoner kronor (-420), analytikerkonsensus 130.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (0,43).

Cloetta föreslår 0,75 kronor i utdelning (0,75) väntat var 0,85. Därutöver föreslås en extra utdelning om 0,75 kronor aktie efter att bolaget fått vederlag från avyttringen av Cloetta Italien.

ANNONS
ANNONS
Cloetta, Mkr Q4-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016
Nettoomsättning 1 643 1 615 1,7% 561
Rörelseresultat 171 192 -10,9% 180
Rörelsemarginal 10,4% 11,9% 32,1%
Resultat före skatt 144 168 -14,3% 155
Nettoresultat 20 130 -84,6% -420
Resultat per aktie, kr 0,07 0,43
Utdelning per aktie, kr 0,75 0,85 -11,8% 0,75

Konsensusdata från Bloomberg

Anna Sundström
Finwire News