Utrikes födda klarade sig bättre på arbetsmarknaden än svenskfödda under pandemins första år, visar ny statistik. Personer födda i ett annat land blev inte uppsagda i samma utsträckning och hade även lättare att hitta nya jobb. Anledningen är ännu inte utredd.

ANNONS

”En möjlighet kan vara att det är en grupp som är inriktad på branscher som expanderar”, säger Eskil Wadensjö professor vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet till Sveriges Radio.

”Det kan också vara att det är en rörlig grupp som är beredd att röra sig mellan olika ställen i Sverige.”

Han tycker att resultaten är överraskande, eftersom tidigare studier har visat att utrikes födda har klarat pandemin sämre än andra. Fortfarande är det totalt sett en större andel svenskfödda personer som har jobb – men gapet minskar.

Pandemin utlöste effekten

I gruppen utrikes födda var det färre som blev av med jobbet i början av 2020, och de fick också i större utsträckning nya anställningar i slutet av året jämfört med svenskfödda. Data för 2021 är ännu inte analyserade, men mycket pekar på att utvecklingen såg likadan ut förra året.

Till Sveriges Radio säger Wadensjö att det här sannolikt har en positiv effekt på integrationen. Han ser det som en av pandemins positiva effekter.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Starkt företagande bland utrikes födda – många kvinnor [Dagens PS]