Så här höga straffavgifter åker du på om Skatteverket inte fått deklarationen i tid.

ANNONS

Vid midnatt i går den 2 maj löpte deadline ut för när årets deklaration ska vara inlämnad.

Den som inte lämnat in sin deklaration före det tolvslaget riskerar att få betala en förseningsavgift på 1.250 kronor, och försenas deklarationen ytterligare tre månader tillkommer en förseningsavgift på 1.250 kronor.

Den som dröjer fem månader eller längre med att lämna in sin deklaration, sett till ordinarie deklarationsdatum, tvingas betala ytterligare 1.250 kronor.

Det här innebär att du kan åka på 3.750 kronor i förseningsavgifter.

”Om du inte lämnar in någon deklaration alls kan du bli skönsbeskattad. Det betyder att Skatteverket uppskattar hur stor din inkomst varit under året. Om du blir skönsbeskattad kan du även få betala skattetillägg. Ett företag som blir skönsbeskattat riskerar att få sitt godkännande för F-skatt återkallat”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Vidare skriver Skatteverket: ”Du kan helt eller delvis befrias från förseningsavgift om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Till exempel om förseningen berott på ålder, hälsa eller liknande förhållanden.”

Expressen skriver också om straffavgifterna för försenade deklarationer, bland annat förklarar tidningen att den som har ett godtagbart skäl kan ansöka om anstånd med deklarationen. Enligt Skatteverket finns det fyra skäl som accepteras för att skjuta upp deklarationen; att man är utomlands en längre tid, men inte på semester, att man är på tjänsteresa, att du arbetar på annan ort eller att din deklarationsupprättare har blivit sjuk.

ANNONS
ANNONS

Den som exempelvis varit strandad på grund av SAS-konflikten har haft möjlighet att ansöka om anstånd med sin deklaration till den 16 maj. Men då skulle ansökan ha inkommit till Skatteverket senast i går, den 2 maj.

Läs mer om vad som gäller om du är försenad med din deklaration här och här.