Den första delen av verksamheten tas över från den 1 januari. Den nya produktionsanläggningen kommer att vara en av Nynas huvudanläggningar med en årlig produktion på upp till 350.000 ton per år.

”Vi skrev ett avtal med Shell i december 2011 och är nu nöjda med att ha ett godkännande från EU Kommissionen. Att vi nu får in Harburg i Nynas leveranssystem är ett viktigt steg framåt i vår tillväxtstrategi”, säger Nynas vd Staffan Lennström i en kommentar.

EU-kommissionen motiverar sitt beslut med att om anläggningen skulle stängas skulle det leda till högre priser för europeiska konsumenter.

”Under de kommande 24 månaderna ska anläggningen i Harburg konverteras till ett renodlat specialoljeraffinaderi i världsklass”, säger Staffan Lennström.

ANNONS
ANNONS

Nynas är ledande när det gäller teknik och utveckling av högkvalitativa specialoljor.