Uttryckte skepsis på hemligt möte på tisdagen.

ANNONS

Svenska Dagbladet berättar om mötet där bland andra Nordeas vd Casper von Koskull träffade flera svenska minoritetsägare, bland dessa AMF, Swedbank Robur och AP-fonder.

Enligt tidningen är några av de större minoritetsägarna – flera svenska pensionsbolag och fonder – skeptiska till Nordeas flyttplaner av huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors i Finland.

På mötet på tisdagen  lyckades inte storbankens ledning övertyga de institutionrna. Samtidigt krävs det ett ja från minst två tredjedelar av de närvarande aktieägarna på vårens bolagsstämma för att flytten ska kunna genomföras.

”Det lades inte fram några nya detaljer om fördelarna med en flytt. Man får hoppas att styrelsens beslutsunderlag har varit mer omfattande än så”, säger en källa med insyn i vad som avhandlades på mötet till SvD.

”Det är viktigt nu att Nordea kan föra fram argument som visar att flytten tillför aktieägarvärde, om man vill få med sig ägarna”, säger Carina Lundberg Markow, som är ägaransvarig på Folksam, till tidningen.

ANNONS
ANNONS

Hon var inte med på det aktuella Nordeamötet men har tidigare sagt att det inte är solklart att banken får det stöd som behövs för att göra verklighet av sina flyttplaner.

För att Nordea ska kunna flytta huvudkontoret krävs det ett bolagsstämmobeslut. Och det finns skillnader i såväl bolagsstyrning som i skatter mellan Finland och Sverige och svenska ägare i banken är rädda för bland annat negativa skatteeffekter, framgår det.