Tror konjunkturen faller i Sverige.

ANNONS

Det här skriver Dagens Industri och hänvisar till Låneindikatorn, som genomförs på kvartalsbasis av CMA Research på uppdrag av Almi Företagspartner.

Den visar att 46 procent av bankcheferna tror på en oförändrad konjunktur med 26 procent räknar med en svagare konjunktur.

Endast 23 procent tror att konjunkturen kommer att stärkas, vilket kan jämföras med förra kvartalsmätningen då 46 procent uppgav att de trodde på en förstärkt konjunktur, enligt Di-artikeln.

”Tittar man historiskt så är det ovanligt många nu som tror att konjunkturen viker. Det är en tydlig signal att attityden till den framtida utvecklingen är mer avvaktande”, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi, enligt tidningen, som uppger att bankcheferna inte varit så här pessimistiska sedan Greklandskrisen.

Även när det gäller utlåningen ger bankcheferna uttryck för en större pessimism än tidigare. 60 procent av bankcheferna tror på ökad utlåning under året, vilket är 15 procent färre än vid den förra mätningen.

ANNONS
ANNONS

”Bankerna hade en jättebra utlåning under hela förra året, utvecklingen för företagen var bra, men när bankcheferna nu blickar framåt så är man mer avvaktande”, konstaterar Lars Mårdbrant i artikeln.

150 bankchefer har svarat i undersökningen.