SBAB:s undersökning Mäklarbarometern visar att priserna på bostäder antagligen kommer att ligga stilla framöver. Det tror svenska mäklare. Samtidigt kommer utbudet att öka.

ANNONS

Mäklarbarometern baserar sina uppgifter på enkätfrågor till mäklare i landets tre största städer, skriver SBAB i ett pressmeddelande. Mäklarna har bedömt andra kvartalet 2022 i sina respektive områden.

Det faktum att många vill sälja sin bostad på våren eller sommaren spelar in i bedömningarna av priserna. Förutom det kan priserna pressas ned av förväntningarna på att de ska gå ned.

Mäklare tror inte på fler prisökningar

”Köpare som tror att priserna kommer att gå ned kan bli tveksamma i beslutet att köpa idag om de tror att det blir billigare i morgon. Det kan leda till att efterfrågan minskar. Och säljare, som tror på sjunkande priser på bostadsmarknaden, kan tidigarelägga sin försäljning vilket bidrar till att utbudet ökar,” säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBA

”Mäklarna tror på stillastående priser under andra kvartalet. Om och när en avmattning i pris sker på bostadsmarknaden kan det vara till fördel för förstagångsköpare.”

De flesta mäklarna tror på en oförändrad prisbild både för villor och bostadsrätter. Men det är också ganska många i de tre städerna som tror på ett något sjunkande pris. I Stockholm förväntar sig omkring en fjärdedel sjunkande pris på villor och 28 procent på att bostadsrätter sjunker.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Trendbrott för bostadspriser i april – sjunker [Dagens PS]
Storbanker oense om fallande bostadspriser [Dagens PS]