Riksbanken lämnar som väntat reporäntan oförändrad vid -0,5 procent, enligt dagens penningpolitiska besked. Ingen av de 15 deltagarna i Thomson Reuters analytikerenkät trodde på en förändrad ränta.

ANNONS

Direktionen står fast vid bedömningen som indikerar att långsamma höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året.

”I Sverige är den ekonomiska aktiviteten hög, arbetsmarknaden stark och inflationen vid målet. Liksom i omvärlden har högre energipriser bidragit till stigande inflation. Kronans växelkurs har utvecklats svagare än väntat och tillsammans med snabbare energiprisökningar bidrar detta till högre inflation det närmaste året jämfört med i tidigare bedömning. Men på längre sikt är prognosen för KPIF-inflationen oförändrad”, uppger Riksbanken.

Det framgår vidare att inflationstrycket är måttligt och att det är viktigt att konjunkturen fortsätter att vara stark och sätter avtryck i prisökningarna för att inflationen ska vara vid 2 procent även framöver.

Direktionen uppges även ha fattat beslut om att förlänga mandatet som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden. Man konstaterar att kronan har försvagats det senaste året men att den väntas stärkas under de kommande åren.

Vice riksbankschef Martin Flodén reserverade sig mot räntebanan och förespråkade i stället en räntebana som indikerar en första höjning med 0,25 procent i september eller oktober i år, men som sedan sammanfallar med rapportens räntebanan från och med tredje kvartalet 2019.

ANNONS
ANNONS

Vidare reserverade sig vice riksbankschef Henry Ohlsson återigen mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och mot räntebanan i den penningpolitiska rapporten. Han förordade, likt vid förra mötet, en höjning av reporäntan till -0,25 procent med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt.

Gällande det förlängda mandatet om valutainterventioner reserverade sig både Martin Flodén och Henry Ohlson.