Det kinesiska stimulanspaket är värt omkring 4 650 miljarder kronor fram till 2010. Satsningar på infrastruktur i form av nya vägar, järnvägar och flygplatser, utbyggnad av kraftnätet, insatser för att stärka jordbruket och servicesektorn ska se till att hålla landet i gång även när exporten viker, rapporterar nyhetsbyrån Nya Kina.

ANNONS

Kinas ledare hoppas kunna ersätta utländska konsumenter med inhemska.

”Även om vi står inför många svårigheter, är den inhemska köpkraften fortfarande stark” skrev regeringen i ett uttalande på sin hemsida, där det också slogs fast att man har bestämt sig för att anamma en aktiv finanspolitik parallellt med en friare penningpolitik.

Trendbrott

Centralbanken har redan sänkt räntan tre gånger sedan i september, ett brott mot den tidigare policyn att stegvis höja räntan för att dämpa inflationen och undvika överhettning av ekonomin. Nu prioriteras i stället att hålla tillväxten uppe.

Företagare kan också vänta sig skattelättnader när momssystemet reformeras.

– De länder som har möjlighet uppmuntras att vidta åtgärder för att stärka ekonomin, kommenterade Frankrikes ekonomiminister Christine Lagarde det kinesiska paketet vid G20-mötet i Sao Paulo i Brasilien.

Världsbankens chef Robert Zoellick har tillsammans med flera andra som deltar i mötet pekat ut Kina som ett nyckelland för att få fart på den globala tillväxten igen.

Kritik mot IMF

Företrädare för de största industriländerna och de viktigaste utvecklingsekonomierna i G20 träffades i helgen i Brasiliens ekonomiska huvudstad för att förbereda toppmötet i Washington nästa helg om den djupnande ekonomiska krisen. Utvecklingsekonomierna trycker på för att få en tyngre roll i den globala finansiella samordningen.

ANNONS
ANNONS

Vid mötet riktades också kritik mot Internationella valutafonden (IMF), som anklagas för att agera imperialistiskt.

Frankrikes Christine Lagarde menade att finanskrisen har satt ljuset på behovet av bättre kommunikation och metoder.

– Vissa länder. . .kommer ihåg att IMF kan använda en väldigt ortodox och imperialistisk. . .inställning till ekonomisk analys och i de villkor som ställs på olika länder, sade hon.