Svenska Lundin Petroleum bör vänta med att börja borra efter olja och naturgas vid Turkanasjön i nordvästra Kenya. Kravet kommer från den kenyanska boskapsskötarorganisationen PCDO.

ANNONS

Herdebefolkningen är oroad över sjukdomar som drabbat befolkningen i området efter tidigare borrningar.

– Vi vill att experter kommer för att undersöka varför folk drabbades av infektioner. . . om de orsakats av de andra företag som borrade efter olja på 1980-talet, sade organisationens ordförande Ali Gorai.

Människor i området tror att avfall som blev kvar efter den förra oljeborrningen förorenat brunnar och orsakat olika sjukdomar.

– Människor utsattes för farliga kemikalier. Flera sjukdomsfall, inklusive cancer och luftvägssjukdomar, fanns inte här innan borrningarna började. Vad vi säger är att Lundin Petroleum bör skjuta upp letandet innan vi säkert vet om befolkningen drabbats av den tidigare verksamheten, sade Gorai.

Efter upptäckten av att det finns olja och gas i södra Sudan har kenyanska geologer slagit fast att det troligen finns oljefyndigheter i nordvästra Kenya, nära gränsen mot Sudan och Etiopien.

ANNONS
ANNONS

I oktober förra året skrev Lundin Petroleum under en överenskommelse med Kenyas regering om att under de kommande fyra åren undersöka oljefyndigheterna. Området är en förlängning av Mugladbäckenet i Sudan, som har utvinningsbara oljereserver motsvarande 300 miljoner fat olja.