Efter statistikskandalen på Statistiska Centralbyrån (SCB) ändras nu arbetslöshetssiffrorna för september. Samtidigt presenteras också siffrorna för oktober.

Sveriges arbetslöshet uppgick till 6,0 procent i oktober. Säsongsrensat och utjämningsberäknat uppgick arbetslösheten till 6,8 procent.

I samband med statistiksläppet meddelar SCB att revideringar har skett i beräkningen av siffrorna för perioden juli 2018 – september 2019.

I september var arbetslösheten 6,0 procent, vilket är klart lägre än de 7,1 procent som tidigare presenterats. Den säsongsrensade och utjämningsberäknade arbetslösheten var 6,8 procent.

I samband med AKU oktober publicerar SCB reviderad statistik avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för perioden juli 2018–september 2019 där enbart halva urvalet används då brister i kvaliteten tidigare har identifierats.

ANNONS
ANNONS

Statistiken för AKU oktober samt revideringarna baseras på den insamling som har gjorts av SCB:s datainsamlingsavdelning för att ge en så tillförlitlig beskrivning av arbetsmarknaden som möjligt. Att statistiken nu baseras på halva urvalet innebär däremot också att den blir mer osäker, särskilt på mer finfördelad nivå”, skriver SCB i en kommentar.