Utgör fortsatt en risk, anser Internationella valutafonden.

ANNONS

Det krävs ett skifte i boskatterna, sänkta ränteavdrag kan annars bli aktuella, konstaterar IMF efter sin artikel IV-konsultation med Sverige i en rapport som publicerades på torsdagen, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

IMF baserar sin ståndpunkt i huvudsak på att prisuppgången på 9 procent på ett år är fortsatt hög.

Flera åtgärder krävs, menar IMF, för att dämpa de uppdrivna bostadspriserna, som i sin tur lägger en hämsko på arbetskraftens rörlighet, enligt analysen.

”Om inte fastighetsskatten kan höjas kommer det att bli avgörande att minska ränteavdragen för att lätta på efterfrågan och motverka skuldsättning”, skriver IMF, som även anser att det strängare amorteringskravet från Finansinspektionen bör anammas snarast. Dessutom anser IMF att avgiften för  att lösa bundna bolån tas bort, enligt Direkt.

ANNONS
ANNONS

Där till anser IMF att Sverige bör se till så att bankerna har tillräckligt med likvida medel i euro och dollar – plus att Riksbanken har en tillräckligt stark valutareserv – för att den finansiella stabiliteten ska kunna säkras.