Beloppet avser rättegångskostnader.

ANNONS

Det blev ett för Öresund positivt utfall i dagens dom från Stockholms tingsrätt där processbolaget, HQ AB, inte fick bifall för något av kraven det riktat mot Öresund.

Någon reservering har inte heller skett, enligt vad som tidigare kommunicerats.

Det konstaterar Öresund i ett pressmeddelande.

”För Öresund var detta ett väntat utfall och naturligtvis mycket glädjande för Öresund och dess aktieägare”, säger bolagets vd Gustav Lindner.

I och med att HQ AB ej fick bifall för sin talan mot Öresund åläggs de att ersätta Öresund för rättegångskostnader med 15,8 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Det återstår att se om processbolaget, HQ AB, kommer att överklaga domen eller ej. Ett eventuellt överklagande måste i sådant fall ske inom tre veckor.

Anton Wilén
[email protected], 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire