Regeringens nya budgetförslag presenteras först den 18 september, men redan nu är flera av förslagen kända. 

ANNONS

Svenska Dagbladet har sammanställt skatteförändringarna för samhällets olika grupper i och med den nya budgeten.

Som en effekt av Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna träder nu förslaget om slopad värnskatt i kraft. Det förslaget beräknas kosta staten runt sex miljarder kronor per år.

”I kronor och ören kommer den som har en hög lön att få betydligt mer i plånboken”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB, till SvD.

Värnskatt betalas i dagsläget av den som har en lön eller arvoden på över 703.000 kronor per år.

Den slopade värnskatten innebär en skattesänkning på i snitt 17.700 kronor per år för de omkring 345.000 personer som tjänar mest, enligt siffror från finansdepartementet.

Ytterligare en sänkning av skatten för ålderspensionärer med en pension på över 17.000 kronor i månaden väntas också föreslås med höstbudgeten.

”Det är ett fortsatt steg i ambitionen att jämna ut skatteskillnader mellan pensionärer och yngre på arbetsmarknaden, ett sätt att neutralisera jobbskatteavdraget”, förklarar Jens Magnusson.

ANNONS
ANNONS

Invånare i landsbygdskommuner i vissa stödområden kan räkna med en skattereduktion på drygt en hundralapp per månad. Ungefär 830.000 personer i uppemot 80 kommuner omfattas, framför allt i nordvästra Sverige, enligt SvD.

Vad gäller skattehöjningar är det ingen speciell samhällsgrupp som drabbas särskilt. Dock justeras bensinskatten upp med omkring 15 öre.