Trots hot som räntehöjningar och ökad inflation så är den svenska fastighetsmarknaden fortsatt glödhet.

ANNONS

Kreditindex är fortsatt hög enligt Catella.

”Index är fortsatt positivt men visar på en tydlig skillnad mellan banker och fastighetsägare. Bankerna ser en mindre förmånlig kreditmarknad än tidigare, men fastighetsägarna har inte uppfattat denna försämring hitintills”, säger Jacob Bruzelius, chef för Catellas skuldrådgivning.

Fortsatt het

Den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt het med en transaktionsvolym på 227 miljarder kronor under de senaste tolv månaderna, upp från 169,4 miljarder kronor för hela 2020.

Framför allt är det hyresbostäder, logistik och industri som lockar, och inte handelsfastigheter lika mycket.

Trots att en del valt att jobba hemma på distans så efterfrågar många numera kontorslokaler – ”vi har sett en ökning i både volym och antal affärer under de senaste månaderna”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

Ökad efterfrågan 

Om inflationen fortsätter uppåt framöver så innebär det även ett uppsving i efterfrågan på fastigheter menar han.

ANNONS
ANNONS

”Fastigheter är en real tillgång som brukar efterfrågas i inflationstider. Till exempel så följer hyrorna för hyresbostads-, samhälls- och industrifastigheter oftast med upp när inflationen stiger.”

Läs även: Ericssons ingenjörer: Distansarbete ska vara frivilligt [Dagens PS]