Henry Ohlsson, som alltså är vice riksbankschef, vill höja räntan i början av 2018 – ett halvår tidigare än planen i räntebanan.

ANNONS

Det säger han till Dagens Industri men det betyder inte, säger han samtidigt, att han tycker att han borde reservera sig mot räntebanan.

”Reporäntebanan är inget löfte utan en prognos. Jag tycker det skiljer den kvalitativt från policybeslut som direkt gäller reporäntan i dag eller köp av statsobligationer”, säger Henry Ohlsson.

Att löneökningstakten hålls tillbaka som den gör beror enligt Henry Ohlsson bland annat på att Sverige har en bemanningsbransch med tiotusentals sysselsatta, det gör att arbetsgivare kan öka antalet medarbete vid behov ”utan att förhandla om avtal”.

”Adderar man hela raden av faktorer så kan man börja närma sig att förstå varför sambandet mellan resursutnyttjande och löneökningstakt kan ha ändrat sig jämfört med tidigare”, säger Henry Ohlsson till Di.

MISSA INTE: Räntan ligger kvar – då kommer höjningen [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

LÄS ÄVEN: Riksbankschefen gör börsklipp [DagensPS.se] >