Det är en förbättring jämfört med motsvarande period i fjol då resultatet före skatt var 60 miljoner kronor.

ANNONS

Även omsättningen ökade under årets andra kvartal till 2.335 miljoner kronor jämfört med 2.130 miljoner för ett år sedan.

”SJ:s investering i nya tåg och därmed fler sittplatser ger nu avkastning. En utökad tågtrafik i koncernen, ökad avkastning på snabbtågssträckan Köpenhamn/Malmö–Stockholm i kombination med kostnadsbesparingar har påverkat resultatutvecklingen i positiv riktning”, säger SJ:s vd Crister Fritzson.

ANNONS
ANNONS