Folksam Sak säljer sin ägarandel på 10,08 procent i det danska skadeförsäkringsbolaget Alka Forsikring som köps upp helt och hållet av försäkringsjätten Tryg.

ANNONS

”Det här är en fantastisk affär för våra sakförsäkringskunder. Förutom engagemanget som delägare har Folksam Sak haft ett samarbete med Alka i decennier”, säger Folksamgruppens finanschef Jesper Andersson.

För Folksam Saks del innebär affären en reavinst på cirka 700 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispositioner, något som kommer förbättra bolagets kapitalbas och solvenssituation.

Förutom Folksam finns även sex danska fackförbund och Arejdernes Landsbank bland säljarna av Alka. Totalt betalar Tryg 8,2 miljarder danska kronor för Alka som är Danmarks åttonde största försäkringsbolag.

ANNONS
ANNONS