Maktsfären ger sitt stöd i SAS akuta pengabrist.

ANNONS

Flygbolaget SAS har kallat till extra bolagsstämma den 3 november. Styrelsen vill ha ett bemyndigande från stämman att genomföra en eventuell riktad nyemission, som DagensPS rapporterade tidigare på fredagen.

Familjen Wallenberg stödjer SAS förslag om eventuell nyemission, men lämnar inte besked om huruvida man tecknar aktier eller inte.

”Det är en spekulativ fråga, men vi tror på att ge SAS det här mandatet”, säger Oscar Stege Unger, talesperson för Wallenbergstiftelserna till Dagens Industri.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är med 7,5 procent av aktierna fjärde största ägare i SAS efter de tre skandinaviska länderna.

ANNONS
ANNONS

Danska staten är positiv till emissionsbemyndigandet och avser teckna aktier i nyemissionen. Utgångspunkten är att den danska staten önskar behålla sin ägarandel i SAS. Norska staten och svenska staten är också positiva till emissionsbemyndigandet, men avser inte att teckna aktier i nyemissionen, vilket innebär att deras ägarandelar kommer minska. Idag äger de skandinaviska länderna 42,9 procent av SAS, fördelat på Sverige 17,2 procent, Norge 11,5 procent och Danmark 14,2 procent.