EU-kommissionen hotar Sverige och 14 andra EU-länder med rättsliga åtgärder på grund av att ett EU-direktiv om penningtvätt inte införts i tid i nationell lag.

ANNONS

EU-kommissionären för den inre marknaden, Charlie McCreevy har skrivit brev till berörda länder; Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Sverige, Slovakien och Spanien.

I brevet skriver McCreevy att länderna inte har respekterat tidsfristen den 15 december 2007. Alla EU-länder skulle då i sin lagstiftning ha infört EU:s tredje penningtvättsdirektiv som antogs 2005.

Direktivet innebär en skärpning av regelverket för att bekämpa penningtvätt med koppling till terrornätverk och berör den finansiella sektorn som ska informera om misstänkt finansiell aktivitet.

Kommissionären påminner medlemsstaterna om att ”kampen mot penningtvätt och finansieringen av terrorism är prioriterat i Europa” och att tillämpa direktivet måste vara en prioriterad fråga.

ANNONS
ANNONS

Han säger att kommissionen inte har något annat val än att vidta rättsliga åtgärder mot de länder som inte uppfyllt direktivet.