Vitvarujätten Electrolux redovisar en vinst före skatt på 140 miljoner kronor för andra kvartalet. Under motsvarande period i fjol landade vinsten på 752 miljoner kronor.

ANNONS

Vinsten var bättre än väntat. Enligt Reuters enkät hade aktieanalytikerna i genomsnitt spått en vinst på 52 miljoner kronor.

Rensat för jämförelsestörande poster landade vinsten på 679 miljoner kronor, jämfört med 783 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 25 587 miljoner kronor, jämfört med 25 785 miljoner kronor samma period förra året.

– Den här rapporten är ett styrkebesked i en vikande marknad, säger Electroluxchefen Hans Stråberg till TT.

Enligt Hans Stråberg beror kvartalsvinsten på en bra utveckling i Asien och Sydamerika samt för området professionella produkter med storkök och tvättutrustning.

ANNONS
ANNONS

– Vår strategi håller, men vi ser nu att marknaderna viker mer än vi räknade med i början av året.

Det gäller främst USA där Electrolux räknar med en nedgång med 5–8 procent för helåret.

– Marknadsutvecklingen i Västeuropa stagnerar och det gäller främst Spanien, Storbritannien, Irland och Italien, medan Östeuropa och Ryssland pinnar på riktigt hyggligt, säger Hans Stråberg.

Helårsprognosen för Västeuropa pekar på en nedgång i försäljningen med 2 procent. Konkurrensen är mycket tuff och prispressen stenhård, enligt Hans Stråberg.

– Vi har en del konkurrenter som inte har fattat att materialpriserna gått upp. De försöker kompensera sig med volym, men när marknaden viker måste alla höja sina priser, säger Hans Stråberg.

De skyhöga råvarupriserna slår hårt mot Electrolux resultat.

ANNONS
ANNONS

– Vi räknar med att våra råvarukostnader blir en miljard kronor högre för helåret, jämfört med 2007, säger Hans Stråberg.

Electrolux skriver kraftigt ner vinstprognosen för helåret till 3,3–3,9 miljarder. Tidigare räknade bolaget med en rörelsevinst på 4,8 miljarder kronor eller lika mycket som rörelsevinsten för 2007.

Electroluxaktien hade vid lunchtid backar med nära 4 procent.