Enligt Dagens Industri ökar de svenska AP-fonderna sina aktieportföljer i den kontroversiella branschen samtidigt som FN diskuterar ett kärnvapenförbud.

ANNONS

Tidningen konstaterar att statens pensionsfonder äger aktier för 4,7 miljarder kronor med starka kopplingar till massförstörelsevapen.

Svenska staten fortsätter stoppa in pensionspengar i kärnvapenindustrin medan norska staten har valt att bojkotta den här typen av aktier.

Det har även Sjunde AP-fonden gjort, skriver Di.

”Vi har gjort en aktiv tolkning av Sveriges hållning kring FN:s klustervapenkonvention som antogs 2008. Den svenska linjen var då att kärnvapen borde förbjudas”, säger Johan Florén, chef för ägarstyrning på Sjunde AP-fonden, till Di.

Fyra AP-fonder sitter dock kvar med pensionsspararnas pengar i den smutsiga industrin, trots att de profilerar sig starkt inom hållbarhet och etik – en ekvation som kritiker menar inte går ihop.

MISSA INTE: AP-fondernas nya skelett i garderoben [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

LÄS ÄVEN: AP-fonder investerar i kärnvapenbolag [DagensPS.se] >