De svenska storbankerna Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB riskerar att pressas av stigande räntor då dessa sänker bostadspriser och utlåningstillväxten inom bolån. Det skriver Di.

ANNONS

Tidningen lyfter upp att bostadslånen är viktiga för bankerna och att en avsaknad av utlåningstillväxt är svår att kompensera med högre marginaler då det finns hård konkurrens i branschen.

Handelsbanken och Swedbank är mest avhängiga sina bolån då dessa står för 71 respektive 59 procent av deras räntenetto.

”Kravet att låntagarna ska klara betydligt högre räntor, i snitt är bankernas kalkylränta 6,8 procent, gör att det ska mycket till innan betalningarna fallerar. Däremot kan lägre bostadspriser kombinerat med högre arbetslöshet ställa till det för köpare som kommit in sent på marknaden”, skriver Dagens Industri i analysen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Prisökningen på lägenheter mattas av [DagensPS.se] »