De rörliga boräntorna toppar på 3-3,5 procent efter Riksbankens höjningar av styrräntan – det klarar hushållen, tror Di i en analys.

ANNONS

Tidningens skribent Henrik Mitelman konstaterar att Riksbanken bara följer sitt reglemente med de kommande och tidigarelagda höjningarna av styrräntan.

Inflationsmålet på 2,0 procent är viktigast för Riksbanken och syftet med räntehöjningarna är att dämpa inflationsförväntningarna och i bästa fall stärka den svenska kronan.

Di-skribenten: ”Kännbart, men vi överlever”

De flesta bedömare räknar med att Riksbanken går fram med en räntehöjning vid nästa direktionsmöte i slutet av april.

Styrräntan, som i dag är noll, kommer sedan inte gå över 20,0–2,5 procent, enligt Di:s Henrik Mitelman och för skuldsatta bolånetagare innebär det att de räntorna på rörliga bolån på sin höjd stiger till 3-,35 procent, spår han.

”Det blir kännbart, men vi överlever. Räntechocken uteblir”, skriver Mitelman och konstaterar att centralbankerna – inte bara den svenska Riksbanken –  alltför länge haft för låga styrräntor som uppmuntrat till skuldsättning.

”Vi har helt enkelt bakbundit centralbankscheferna”, skriver han i Dagens Industri.

När Riksbanken enligt Di-expertens prognos gjort sina räntehöjningar lugnar den ner sig och folket och företagen har överlevt prövningen.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Trots räntehöjningar och krig stiger bostadspriserna [Dagens PS]

Läs även: Höjd ränta på bolån i tre svenska banker [Dagens PS]