Många känner säkert till att föreningen kan ta ut en avgift från den lägenhetsinnehavare som hyr ut sin bostadsrätt till någon. Men hur ska kan man agera för att kunna ta ut en sådan avgift för andrahandsuthyrning? Det finns flera regler att förhålla sig till.

Man kan inte godtyckligt ta ut en avgift på någon för andrahandsuthyrning. Det måste finnas angivet i stadgarna och ett styrelsebeslut måste alltid tas, skriver Brf nytt.

Den max tillåtna avgiften ligger på tio procent av prisbasbelopp. Äger man flera olika lägenheter kan en avgift tas ut per bostadsrätt. Man får naturligtvis inte agera olika mot olika bostadsrättsinnehavare. Alla måste behandlas likadant.

Det är också viktigt att veta att om inte lägenhetsinnehavaren betalar kan bostadsrätten anses som förverkad.

HSB:s juristjour kan hjälpa medlemmar i sådana här frågor.

 

ANNONS
ANNONS