Svenska hushåll klarar högre räntor men risken ökar om Riksbanken väntar för länge, varnar Swedbank.

En långsam och gradvis normalisering av den svenska penningpolitiken skulle ha en stabiliserande effekt på bostadsmarknaden och minska risken för överhettning i ekonomin. Men om Riksbanken väntar för länge och tvingas höja räntan snabbbare längre fram finns en risk för fallande bostadspriser.

Det är slutsatserna i analys ur Swedbanks konjunkturprognos Economic Outlook.

Runt 70 procent av de svenska hushållen äger sin bostad och Swedbank konstaterar att en betydande majoritet av hushållen klassificeras som lågt räntekänsliga. Räntekänsligheten är samtidigt större i storstadsområdena, där skuldkvoten är högre.

ANNONS
ANNONS

I basscenariot, med långsamma räntehöjningar, ser bankeningen betydande riskökning i den svenska ekonomin. Bland annat därför att sparkvoten fortfarande är hög i såväl historisk som internationell jämförelse, och inte bara på grund av amorteringskravet.

Att styrräntan sakta men säkert börjar höjas skulle tvärtom ha en stabiliserande effekt och motverka risken för överhettning. Konsumtionsökningen dämpas och ekonomin som helhet utvecklas väl, samtidigt som bostadspriserna skulle stabiliseras men inte falla.

”Om Riksbanken dröjer kan de tvingas höja styrräntan snabbare längre fram, och då kan effekten bli mer chockartad. I så fall finns möjligheten att bostadspriser kan falla och att en tydlig nedgång i den ekonomiska tillväxten kan ske”, konkluderar Swedbank.