De svenska hushållens förväntningar på bopriserna vänder ner, visar SEB:s boprisindikator för oktober – ”vittnar om att bostadsmarknaden tappar fart”, enligt  bankens privatekonom.

ANNONS

SEB:s boprisindikator minskar med 3 enheter i oktober, från 41 till 38, och på regional nivå ligger indikatorn på mellan 33 och 45 enheter, samtidigt som hushållens förväntningar på reporäntan är kvar på samma nivå som i september, 0,55 procent.

Det uppger SEB i ett pressmeddelande på måndagsmorgonen.

Där framgår det också att andelen som planerar att binda sina rörliga bolån nu är 4 procent, vilket uppges vara en procentenhet lägre än föregående månad.

SEB:s privatekonom: ”Bostadsmarknaden tappar fart”

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året minskar med 3 enheter till 50 procent.

Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 12 procent och ligger därmed kvar på samma nivå som föregående månad.

Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 30 procent.

”Hushållens boprisförväntningar vänder ner men är i grunden en omsvängning från en tro på stigande bostadspriser till mer oförändrade priser om ett år. Hushållens framtidssyn i kombination med kraftigt stigande energipriser, hävda coronarestriktioner och en lugnare prisutveckling vittnar om att bostadsmarknaden tappar fart under höstens inledning”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Om hushållens förväntan på reporäntan, säger han:

”Hushållens tro ligger kvar på en historiskt sett väldigt låg reporäntenivå. Men i ljuset av dagens lågräntemiljö så är det den högsta nivån vi sett på över sju år. Det talar för att den senaste tidens stigande inflation försiktigt börjar sätta sig i hushållens framtida räntebild”.

Läs även: Bostadspriser kan vända efter pandemin [Dagens PS]