I SEB:s nya boprisindikator för september tror mer än hälften, 53 procent av hushållen, på stigande bopriser.

ANNONS

”Hushållens boprisförväntningar står stadiga i september, med drygt hälften som fortfarande tror på stigande priser. Det är en tydlig återspegling av en i grunden stark bostadsmarknad. Regeringens senaste besked om att lätta på restriktionerna har ännu inte hunnit få genomslag på hushållens syn och blir något att följa noga under hösten”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

I pressmeddelandet på måndagen framgår det att SEB:s boprisindikator ökar med 2 enheter i september, från 39 till 41.

På regional nivå ligger indikatorn mellan 33 och 46 enheter.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar och ligger i september på 0,55 procent.

Så många tänker binda sin bolån

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

Det är en minskning med 1 procentenhet sedan förra månaden (6 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 22 procent.

Även andelen som uppger att de har bunden ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad, vilket var 29 procent.

Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 3 procentenheter jämfört med föregående månad, till 19 procent.

ANNONS
ANNONS

”Hushållen höjer sina ränteförväntningar något. Svensk ekonomi går starkt och för varje månad som går närmar vi oss slutet av pandemitunneln. Möjligen ett tecken på att hushållen ser en viss åtstramning i sikte efter en lång period av kraftiga stimulanser”, säger Américo Fernández.

Läs mer här.

Läs även: Bopriserna på lägenheter i Stockholm eskalerar [Dagens PS]