SEB:s Boprisindikator ligger i januari kvar på samma nivå som föregående månad (43). En tydlig nedgång har dock skett bland både de som tror på stigande och på sjunkande priser, medan andelen som tror på stillastående priser i det närmaste har fördubblats.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 8 enheter sedan förra månaden och ligger nu på 52 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 9 procent att de tror på sjunkande priser det kommande året. Det är en minskning med 8 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har däremot ökat kraftigt från 17 till 33 procent

”Efter ett starkt 2019, där Boprisindikatorn gick från 0 till 43, ser vi en mer avvaktande inledning på det nya året. Boprisindikatorn ligger visserligen kvar på samma relativt höga nivå som i december 2019 men de underliggande siffrorna visar att färre tror på stigande eller sjunkande priser. I stället ser vi nästan en fördubbling, från 17 till 33 procent, av andelen som tror på stillasteånde priser. Troligen bidrar både Riksbankens räntehöjning och de sämre allmänekonomiska utsikterna till hushållens mer neutrala inställning”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger och ligger nu på 0,46 procent.

ANNONS
ANNONS

Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar något jämfört med förra månaden och ligger på 6 procent

Boprisindikatorn
jan-20 dec-19 nov-19 okt-19 sep-19 aug-19 jul-19 jun-19 maj-19 apr-19 mar-19 feb-19
43 43 42 46 38 38 40 32 27 18 13 13

 

Läs även: Svenska bolån nu över 3 miljarder dyrare [DagensPS.se] >