Räntan på både befintliga och nya uppskov slopas och de som sålt sin bostad under åren 2014-2019 – utan att begära uppskov – kan få tillbaka den skatt de betalat in i efterhand.

ANNONS

Har du sålt din bostad under den aktuella perioden men inte begärt uppskov kan du ansöka om att få tillbaka på skatten i retroaktivt.

Bakgrunden är att räntan på uppskovet avskaffas från och med deklarationen 2022, berättar Skatteverket i ett pressmeddelande.

Regeländringen betyder alltså att det från och med nästa år, 2021, inte kostar någonting att skjuta på vinstbeskattningen, samtidigt som de som redan sålt sin bostad kan begära omprövning i Skatteverkets nya e-tjänst och få tillbaka sina pengar.

Så gör du för att få tillbaka pengar

”I den nya e-tjänsten finns flera uppgifter om den sålda bostaden redan förifyllda. Du kompletterar själv med vissa uppgifter om den sålda och den nya bostaden och kan därefter se om du kan få uppskov och vad det innebär rent ekonomiskt. Det betyder att du dels får veta hur mycket skatt du kan få tillbaka men också hur stor den retroaktiva uppskovsräntan blir. När du ser vilka pengar det rör sig om kan du själv avgöra om du vill begära omprövning eller inte”, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Han råd är dock att vänta till e-tjänsten hos myndigheten är på plats.

”Då får du hjälp med att se om du kan få uppskov och det blir enklarare att få med alla uppgifter som behövs för en omprövning”, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

De som får uppskov kommer att få tillbaka hela eller delar av sin inbetalda vinstskatt. Samtidigt behöver de betala uppskovsränta för året efter försäljningen fram till och med deklarationen 2021, när uppskovsränta ska betalas för sista gången. De som redan har ett uppskov behöver inte göra någonting utan kommer automatiskt att slippa uppskovsräntan från och med deklarationen som de lämnar 2022.

Bråttom om du sålt bostaden 2014

Viktigt att komma ihåg är att även om det nu går att begära omprövning av den inbetalda uppskovsräntan sex år tillbaka i tiden, så brådskar det för dem som sålt sin bostad under 2014.

ANNONS
ANNONS

”De som sålde bostaden år 2014 behöver alltså begära omprövning och ansöka om uppskov senast den 31 december 2020. Sen är det för sent”, säger Anna Sjöberg.

Den beräknade kostnaden för förändringen uppskattas till 1,7 miljarder årligen.

Läs även: Känsligt avdrag kan ryka och utlösa boprisras [DagensPS.se] »