Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tror på tuffare tider inom kort för de med små marginaler på fastighetsmarknaden mot bakgrund av en allt mer sannolik räntehöjning.

”Senaste tidens prisåterhämtning ska sättas i relation till den gynnsamma räntemiljön. Nu aviserar Riksbanken allt tydligare en höjning av styrräntan. När justeringen väl kommer riskerar den att få psykologiska effekter på köpviljan med en något mer avvaktande marknad. Den med hög belåning och små marginaler lever på lånad tid – det är dags att planera för tuffare år”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

ANNONS
ANNONS

De senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter i landet som helhet stigit med över 3 procent och i sex av landets 21 län steg priserna med mer än tio procent. Detta enligt Svensk Mäklarstatistik.

”Ränteutvecklingen och det stora antalet nyproducerade, rabatterade, bostäder som kommer ut på marknaden är de största riskfaktorerna för priserna på sikt. Sverige är i fortsatt stort behov av politiska åtgärder för att förbättra rörligheten och underlätta ungas entré på bostadsmarknaden”, bedömer Svanberg.