Städning, flytthjälp och reparationer. Från och med den 1 juli dubblas avdraget för hushållsnära tjänster, det så kallade rut-avdraget, vilket spås ge en ökad efterfrågan hos bolag som erbjuder dessa tjänster.

”Höjningen av rut-avdraget är förstås oerhört positivt för oss och för hela branschen. Detta möjliggör för befintliga och nya kunder att nyttja fler tjänster än tidigare och i en större omfattning. Efterfrågan kommer med all säkerhet att öka till följd av detta då många av våra kunder tidigare har begränsats av regler för rut”, säger Stefan Högkvist, vd på Homemaid, till Finwire.

Förutom Homemaid så tror även onoterade Hemfrid att höjningen leder till ökad efterfrågan.

”Vi tror att efterfrågan kommer att öka och har redan märkt av ett större intresse. Det är tydligt att positiva politiska signaler ger positiv effekt på konsumenternas beteende”, säger Hemfrids vd Maria Andersson.

ANNONS
ANNONS

På Veteranpoolen, som sysselsätter pensionärer som erbjuder hushållsnära tjänster, har man svårt att säga hur det höjda rut-avdraget kommer att påverka bolaget då det växt kontinuerligt de senaste åren inom både rut och andra marknadsområden. Bolaget är dock positiva till att de som behöver använda bolagets tjänster mycket får möjlighet att göra det, uppger Mats Claesson, vd på Veteranpoolen.

Regeringen klubbade i början av juni igenom förändringen av rut-avdraget som gör att avdraget ökas till 50 000 kronor från tidigare 25 000 kronor. Samtidigt togs begränsningarna kring beställarens ålder bort. Även om det förhöjda rut-avdraget börjar gälla den 1 juli kan det även utnyttjas retroaktivt och Homemaid-vd:n har redan märkt av detta bland kunderna.

”Vi har sett en ökad efterfrågan hittills i år och i de mätningar som görs i branschen finns det också en tillväxt”, säger han.